•  

Προπονήτρια ρυθμικής ζητείται για εργασία στην Αττική

Ζητείται προπονήτρια ρυθμικής από αθλητικό σύλλογο στo N. Hράκλειο Αττικής, για στελέχωση των ακαδημιών.

Τηλ.επικοινωνίας: 6972223835, ώρες:15.00 - 21.00 μμ