•  

Ασκήσεις εδάφους, σε οποιοδήποτε ...έδαφος

Δείτε αυτόν τον φοβερό τύπο που εκτελεί ασκήσεις εδάφους με εξαιρετική ευκολία σε οποιοδήποτε περιβάλλον.