•  

Όροι χρήσης

Ολο το περιεχόμενο του www.gymnast.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δίχως την συγκατάθεση του δικτυακού τόπου www.gymnast.gr.

Οι ιστοσελίδες γυμναστικής (σύλλογοι, ενώσεις κ.λ.π.) μπορούν να αναδημοσιευουν το περιεχόμενο του www.gymnast.gr (κείμενα, άρθρα, εικόνες, γραφικά) αρκεί να υπάρχει σε εμφανές σημείο των αναδημοσιεύσεων  η πηγή προέλευσης με ενεργή υπερσύνδεση (hyperlink) πχ: (Πηγή: www.gymnast.gr )

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.gymnast.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες/τριες/ κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.gymnast.gr