•  
  • Ακροβατική

    "Μη μετράς τις μέρες σου

    κάνε τις μέρες σου να μετρούν..."

Ακροβατική Γυμναστική, χορός και καλλιτεχνική έκφραση

acrodanceΟ χορός γενικά αναφέρεται στην ανθρώπινη κίνηση που είτε χρησιμοποιείται ως μορφή έκφρασης είτε παρουσιάζεται ως μια κοινωνική-πνευματική ρύθμιση απόδοσης. Ο χορός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις μεθόδους μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων.

Είναι μια μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.

Στο αγώνισμα της ακροβατικής γυμναστικής πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει η χορογραφία των προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα πρέπει να χορογραφηθούν ώστε να εναρμονίζονται λογικά με τη μουσική συνοδεία. Η καλλιτεχνία λοιπόν ενός ζευγαριού αθλητών η αθλητριών σχετίζεται με τη δομή της χορογραφίας ενός προγράμματος,την ποικιλία του περιεχομένου της και τη σχέση των παρτενέρ μεταξύ τους. Ένα πρόγραμμα πρέπει να καθιερώνει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα για κάθε ζευγάρι και να δείχνει τη γοητεία της συντροφικότητας και των γυμναστικών ασκήσεων που συμπληρώνουν τη χορογραφία.

Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η χορογραφία είναι η τέχνη παραγωγής χορού και χορογράφος είναι το άτομο που έχει την ικανότητα να δημιουργεί να οργανώνει να ρυθμίζει ένα σύνολο χορευτών ή αθλητών με βάση μια συγκεκριμένη επιλογή μουσικής συνοδείας. Στην ακροβατική όλα τα προγράμματα εκτελούνται με μουσική συνοδεία η οποία δεν περιέχει λόγια Ο συγχρονισμός και η εναρμόνιση της μουσικής με την κίνηση είναι απαραίτητα στοιχεία. Στη διάρκεια του προγράμματος τα ζευγάρια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλο το έδαφος, που εκτελούνται οι γυμναστικές ασκήσεις ,δείχνοντας ποικιλία στη χρήση βηματισμών και κατευθύνσεων και σε απόλυτο συνδυασμό μεταξύ τους. Επίσης θα πρέπει, σύμφωνα με τους κανονισμούς να υπάρχουν εναλλαγές στην ταχύτητα της κίνησης των αθλητών όπως και αλλαγή του ρυθμού όπως και ποικιλία στην ποιότητα της κίνησης.

Λόγω του ότι η ακροβατική γυμναστική είναι ένα ομαδικό αγώνισμα ο προπονητής η ο χορογράφος της κάθε ομάδας θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα στους αθλητές την έννοια της "ομαδικότητας" στην χορογραφία για την επιτυχία της. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το κάθε ζευγάρι γυμνάζεται μαζί για την επίτευξη ενός κοινού κινητικού στόχου γνωρίζοντας ότι ο κάθε αθλητής μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία αυτού του στόχου.Τα ζευγάρια μέσα από τη χορογραφία παρουσιάζουν βασικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις όπου με την κατάλληλη μουσική συνοδεία έχουν ως στόχο να τις αναδείξουν. Η εντύπωση που θα κάνει το πρόγραμμα κάθε ζευγαριού πρέπει να είναι καλλιτεχνικής δημιουργίας και να εμπεριέχει τεχνική ακρίβεια γυμναστικών και ακροβατικών στοιχείων. Κάθε αθλητής θα πρέπει να γνωρίζει τον ρόλο του στη διάρκεια του προγράμματος και να αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης αυτού του ρόλου.

H συνεργασία μέσα στη χορογραφία και η ομαδικότητα είναι ίσως το πιο δύσκολο και το πιο δύσβατο κομμάτι του προπονητή ή του χορογράφου για την επιτυχία ενός προγράμματος. Στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του σεβασμού της διαφορετικότητας μεταξύ των αθλητών, της συνεργασίας με το ζευγάρι τους και της αποδοχής των ομοιοτήτων και των διαφορών ώστε να προάγουν μια άριστη συνεργασία μεταξύ τους.

Στην ακροβατική γυμναστική η εκτέλεση του προγράμματος θα πρέπει να έχει μια συνεχόμενη ροή από την αρχή ως το τέλος Η ροή του προγράμματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς "αδιάκοπη" πράγμα που δε συμβαίνει όταν υπάρχουν τεχνικά λάθη και πτώσεις που δυστυχώς διακόπτουν την όλη ροή του προγράμματος. Η επιλογή της μουσικής και του θέματος γίνεται συνήθως από τον προπονητή της ομάδας και για να αρχίσει η δημιουργία μιας χορογραφίας θα πρέπει οι αθλητές να γνωρίζουν και να εκτελούν τις βασικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις τους ή τουλάχιστον να παρουσιάζουν μια επαρκή ικανότητα εκτέλεσης των ασκήσεων αυτών.

Τέλος το βασικό στοιχείο στην χορογραφία της ακροβατικής γυμναστικής είναι ότι ο κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει την αίσθηση ότι τα δυο ή τα τρία ή τα τέσσερα άτομα την ώρα της χορογραφίας λειτουργούν σαν ένα και ότι ο θεατής ή ακόμη και οι κριτές θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το μεταξύ τους δέσιμο και την ενότητα άλλωστε η ακροβατική είναι ομαδική γυμναστική.

Για το gymnast.gr,

Αθηνά Δέλλιου
Απ. ΤΕΦΑΑ
Προπονήτρια Ακροβατικής Γυμναστικής

adonis dance art banner